WYSTAWY PYATAK

28.04.2018 BYDGOSZCZ - Helena Reiter, kl.9 - ex 1, CAC, BIV, NOM BIS
29.04.2018 BYDGOSZCZ - Mirosław Skotarczyk, kl.9 - ex 1, CAC, BIV
19.05.2018 SZCZECIN - Dieter Filler , kl. 9 - ex 1, CAC, BIV
20.05.2018 SZCZECIN - Herny Hornell, kl.7 - ex 1, CACIB
07.07.2018 TCZEW - Elena Noskova, kl.7 - e 1, CACIB, 
BIV, NOM BIS